Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Gastenverblijf KortVertoef – Moleneind 2 te Kortenhoef
Augustus 2020

Wij heten u van harte welkom in ons gastenverblijf en wij verzoeken u kennis te nemen van onze Algemene Voorwaarden

1. Algemeen
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gasten van Gastenverblijf KortVertoef, Moleneind 2, 1241 NE te Kortenhoef
Gastenverblijf KortVertoef noemen we ook wel ‘(de) accommodatie’ en / of de vakantiewoning, het vakantiehuis of het gastenverblijf’
Waar u in deze voorwaarden leest ‘gast(en)’ kunt u ook lezen ‘huurder(s)’ of ‘gebruiker(s)’
Eigenaren /beheerders van Gastenverblijf Kortvertoef zijn Marten Schoemaker en Antoinette Kalkman.  De eigenaren /beheerders kunnen zich laten vervangen. Waar u in deze voorwaarden “beheerder(s)” leest kunt u ook “eigena(a)r(en) lezen.
Na verzending van de reserveringsbevestiging worden de Algemene Voorwaarden van kracht.
Gasten van Gastenverblijf KortVertoef dienen zich te houden aan de Algemene Voorwaarden dat hen bij reservering wordt verstrekt en dat tevens ter inzage ligt in de accommodatie. De Algemene Voorwaarden zijn tevens in te zien op de website www.kortvertoef.nl
Bij overtreding van de Algemene Voorwaarden en, of bij ongepast gedrag, kunnen de eigenaren/ beheerders gasten met onmiddellijke ingang de toegang tot Gastenverblijf KortVertoef ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten
Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt

2.  Gastenverblijf KortVertoef
De accommodatie is beschreven op de website www.kortvertoef.nl
Deze website is met de grootste zorg samengesteld, maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s, en de actuele situatie van Gastenverblijf KortVertoef ten tijde van het bezoek door de gasten. Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen
Huisdieren zijn niet toegestaan in verband met mogelijke allergie van gasten die na u van het gastenverblijf gebruik maken
De slaapkamer van ons gastenverblijf bevindt zich op de eerste verdieping en is helaas niet/niet goed toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking. Neem contact met ons op als u vragen heeft over de aanwezige faciliteiten en wij zullen ons best doen om uw verblijf zo comfortabel mogelijk te maken

3. Tarieven
De actuele tarieven van huur en borg staan beschreven op www.kortvertoef.nl
De tarieven van Gastenverblijf KortVertoef zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen en kennelijke fouten
Kamerprijzen zijn inclusief gas, water, elektriciteit, verwarming, BTW en toeristenbelasting (€1,50 per persoon / per nacht). Ontbijt wordt niet geserveerd.
De tarieven zijn exclusief de kosten van een eventuele annulerings- en/of reisverzekering en/of andere kosten
Alle vermeldingen op de website van het Gastenverblijf KortVertoef worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. Gastenverblijf KortVertoef is niet aan onverhoopte fouten op haar website gebonden
Op de bevestiging van uw reservering staat het daarbij behorende definitieve tarief dat geldig was op de datum van bevestiging

4. Reservering en bevestiging
De reservering van het appartement in Gastenverblijf KortVertoef kan mondeling, telefonisch en schriftelijk aangegaan worden
Daarnaast kan er gereserveerd worden via
De website www.kortvertoef.nl 
De website Bed and Breakfast Nederland
De website booking.com 
Er worden geen reserveringskosten in rekening gebracht
Gasten dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben
De persoon die bij ons heeft geregistreerd is de hoofdgast en dient minimaal 21 jaar of ouder te zijn
Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt Gastenverblijf KortVertoef u een e-mail met de reserveringsgegevens. Op dat moment worden de Algemene Voorwaarden van kracht
Zonder uw contactgegevens is het onmogelijk een definitieve bevestiging te verstrekken
Na bevestiging én betaling van uw reservering is deze definitief voor beide partijen

5. Betaling
De reservering is definitief zodra bij reservering 50% van de huurkosten zijn ontvangen. Voor aankomst dient het volledige huurbedrag te zijn betaald. Zakelijke gasten ontvangen altijd een factuur. Ook particuliere gasten kunnen hier om vragen

6. Annulering / No-Show (zonder annulering niet komen)
Indien u onverhoopt niet in staat bent om gebruik te maken van het gereserveerde appartement, dient u dit zo spoedig mogelijk bij de eigenaar(s) te melden zodat wij de vrijgevallen huurperiode zo snel mogelijk aan anderen kunnen aanbieden
Bij annulering betaalt / betalen de gast(en) een vergoeding aan de beheerder:
Annulering tot twee weken voor de geboekte datum / ingangsdatum is kosteloos
bij annulering tussen 14 en 8 dagen voor de geboekte datum / ingangsdatum: 50% van de overeengekomen prijs
bij annulering tussen 7 en 2 dagen voor de geboekte datum / ingangsdatum: 75% van de overeengekomen prijs
bij annulering tussen 2 en 0 dagen voor de geboekte datum / ingangsdatum: 100% van de overeengekomen prijs
No-Show: indien u zonder annulering niet op de geboekte datum / data niet aanwezig bent wordt 100% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht
Om in aanmerking te komen voor teruggave van het reeds betaalde bedrag dient de annulering schriftelijk (per email of per post) te worden doorgegeven aan Gastenverblijf KortVertoef

7. Aankomst en vertrek
Bij aankomst dient u zich eerst te melden bij de eigenaar
Ter legimitatie kan u gevraagd worden om uw paspoort of identiteitsbewijs te tonen
De hoofdgast ontvangt een sleutel van Gastenverblijf KortVertoef die bij vertrek dient te worden ingeleverd
Op de dag van aankomst is het gastenverblijf vanaf 15:00 uur beschikbaar
Op de dag van vertrek dient u ons gastenverblijf uiterlijk om 11:00 uur te verlaten
Alleen in overleg met de eigenaar / beheerder kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden
Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats

8. Ontbijt
Wij serveren geen ontbijt.

9. Uw verblijf
Geluidsoverlast, met name tussen 22:00 uur en 07:00 uur en zondag de gehele dag, dient te worden voorkomen. Houd alstublieft rekening met onze buren en andere gasten.
Radio’s, televisies, en andere geluidsbronnen mogen geen hinder veroorzaken aan anderen.
Mogelijke bezoekers van gasten mogen niet zonder toestemming van de eigenaar(s) / beheerder en zonder bijbetaling overnachten in de accommodatie.

10. Veiligheid en milieu
Gasten dienen instructies van de eigenaren/ beheerders op te volgen
De accommodatie dient schoon en netjes te worden gehouden en op tijd te worden verlaten
Waar u de E.H.B.O. doos, blusmiddelen en nooduitgangen kunt vinden wordt bij uw aankomst aangegeven (deze informatie vindt u ook in de informatiemap in uw appartement)
Aanwezigheid van verdachte personen / activiteiten onmiddellijk melden bij de eigenaar(s) / beheerder
Roken, wierrook en open vuur zijn niet toegestaan vanwege de brandveiligheid
Ons gastenverblijf is geschikt voor overnachting van twee personen. Dit aantal is uit te breiden tot vier, wanneer gebruik gemaakt wordt van de slaapbank in de woonkamer. Er is – op aanvraag - een campingbed aanwezig voor een baby of een dreumes.
De accommodatie is 24 uur per dag toegankelijk tijdens uw verblijf
De sleutel is verkrijgbaar bij de eigenaren / beheerders

11. Aansprakelijkheid
De eigenaren / beheerders kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel voortvloeiend uit het verblijf in onze accommodatie, en kunnen ook niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gasten. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gasten
Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in gastenverblijf KortVertoef zijn voor rekening van de gasten
Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de eigenaar dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld aan de eigenaren / beheerders en te worden vergoed
Bij verlies van sleutels van gastenverblijf KortVertoef worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de gast(en) in rekening gebracht
Gastenverblijf KortVertoef is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van het gastenverblijf

12. Klachten, meningsverschillen
De gast is steeds gerechtigd zijn grieven via een klacht aan de eigenaren / beheerders voor te leggen. Deze zullen een klacht steeds adequaat en met bekwame spoed te behandelen, op zo’n manier dat de klacht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid wordt behandeld
De administratie van de beheerders is bepalend bij een onderling meningsverschil, tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen
Bij iedere afwijking die niet is opgenomen in de Algemene Voorwaarden beslist de eigenaar

13. Overmacht
In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, zijn de eigenaren / beheerders gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast(en) aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden
Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de eigenaren / beheerders kan worden gevergd

14. Privacy
De verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens zullen door de eigenaar(s) / beheerder(s) vertrouwelijk behandeld worden en niet aan derden ter beschikking worden gesteld. Voor meer info verwijzen wij u naar de pagina privacyverklaring.

15. Slotbepaling
Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Niet-Nederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden
Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen
Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.

Heeft u vragen over de Algemene Voorwaarden, neem dan contact met ons op. Ook suggesties zijn meer dan welkom.

Wij wensen u een aangenaam en ontspannen verblijf toe in Gastenverblijf KortVertoef!

 

Marten en Antoinette

 

 

2-4 personen
bed zonder breakfast
lekkernij bij aankomst

Bij het water
Rustige omgeving

Kinderbedje op aanvraag

Restaurants op loopafstand

Fietsen en kano beschikbaar

Speciale wens? We denken graag mee!

Reserveren

Ons gastenverblijf is een oase van rust en ontspanning in elk jaargetijde. Je kunt bij ons reserveren voor minimaal drie nachten. We serveren geen ontbijt, maar zorgen wel voor wat lekkers bij aankomst. Op de aankomstdag verwelkomen we je graag vanaf 14.00 uur. Op de vertrekdag zwaaien we je voor 11.00 uur graag uit. Je kunt eenvoudig via deze website online reserveren. Bij reservering betaal je 50% van het huurbedrag. Het restant betaal je twee weken voor aankomst. We vragen €100 borg die we uiterlijk een week na vertrek retourneren als ons verblijf in goede orde is verlaten. Heb je speciale wensen of vragen? Bel gerust naar 06-30722522 of mail naar welkom@kortvertoef.nl.

Comfortabel gastenverblijf bij het water met luxe badkamer en volledig ingerichte keuken en beschutte privé tuin voor een vakantie of een paar dagen heerlijk vertoeven.CONTACT
KortVertoef

Moleneind 2
1241 NE Kortenhoef
06-30722522
welkom@kortvertoef.nl